Lid worden?
PROCEDURE NIEUW LID

Indien je lid wil worden van onze vereniging, en de afgelopen 5 jaar niet bij een andere voetbalvereniging spelend lid bent geweest, dan dien je het volgende document zo volledig mogelijk in te vullen:
1. inschrijfformulier lidmaatschap

Document inleveren bij een van de personen op dit formulier.

Download hier het inschrijfformulier.PROCEDURE BIJ OVERSCHRIJVING
Indien je van een andere voetbalvereniging komt en je wilt bij ons komen voetballen, dan dienen de volgende documenten naar het mailadres van de secretaris te worden toegestuurd:

1. KNVB relatiecode (staat op je spelerspas)
2. Volledige ingevuld inschrijfformulier lidmaatschap (t.b.v. onze ledenadministratie)

Download hier het inschrijfformulier.

Het mailadres is: secretaris.noordscheschut@hotmail.com

Anders inleveren op het volgende adres:
Bieslook 7, Noordscheschut

Vervolg van de overschrijvingsprocedure:
Zodra de secretaris de overschrijvingsmail ontvangen heeft, kunnen we het een en ander administratief in gang gaan zetten om je overschrijving naar onze vereniging definitief te kunnen gaan regelen met de KNVB en je oude vereniging (normaal gesproken max. 2 weken). Met name die van je oude vereniging is het belangrijkste, die van de KNVB is meer een bekrachtiging. Je oude vereniging kan alleen je overschrijving blokkeren, indien je achterstand hebt in contributie of nog openstaande boetes (gele/rode kaarten) hebt. Check dit in ieder geval om blokkade van je overschrijving te voorkomen.

De sluitingstermijn van overschrijvingen  voor cat. A speler sluit ieder jaar uiterlijk op 15 juni en gaat tegenwoordig digitaal via Sportlink (dus niet meer via papier).
Aanmeldingen van overschrijvingen in de cat. A na deze sluitingstermijn worden door KNVB altijd afgekeurd.
Cat. B spelers kunnen het gehele jaar overschrijving krijgen, behalve in de maanden maart tem juni.
Hou ook hier rekening mee, zeker als de sluitingstermijn al binnenkort aanstaande is


Contributietarieven v.v. Noordscheschut per 01-01-2018
Lidmaatschap per kwartaal

Senioren                € 44,--
16 t.e.m. 17 jaar    € 28.00
12 t.e.m. 15 jaar    € 25.00
06 t.e.m. 11 jaar    € 23.00

Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27-10-2017

 

Kaboutervoetbal
Jongens en meisjes van 4 en 5 jaar die het leuk lijkt om te voetballen, mogen meetrainen
met de kabouters, op zaterdagmorgen om 10.15 uur.

 

 

Steunend lid 17.00 euro per kwartaal
De contributie van een steunend lid bedraagt 68,00 euro per jaar.
Een steunend lid is formeel lid van de vereniging en heeft dus ook stemrecht tijdens de ledenvergadering.Een steunend lid (alsmede zijn/ haar partner) heeft vrije toegang tot de thuiswedstrijden van het 1e elftal en ontvangt ook een presentatiegids.

 

 

Automatische incasso
De betaling van de contributie gaat per kwartaal, per half jaar of per jaar door middel van automatische incasso.
Hiervoor dient elk nieuw lid een machtigingskaart in te vullen, welke verkrijgbaar is bij de penningmeester

Opzegging lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Het niet opzeggen van lidmaatschap voor 1 juli betekent automatisch lid voor het eerste kwartaal van volgende seizoen.

 

 

Penningmeester
J Hooijer
Abr. Niehuesstraat 1a
7913 ZW Hollandscheveld            penningmeester@vvnoordscheschut.nl

 

Jeugd sport- en cultuurfonds Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen hecht veel waarde aan sport- en cultuurlessen voor kinderen. Ze ontmoeten andere kinderen, ze ontwikkelen hun talenten, het brengt veel plezier en natuurlijk is er ook veel gezondheidswinst. Een lidmaatschap is echter niet voor alle gezinnen te betalen. Voor deze kinderen kan in de gemeente Hoogeveen het jeugd sport- en cultuurfonds aangevraagd worden.

 

Signaleren

Afgelopen jaar zijn er al meer dan 250 kinderen door het fonds gaan sporten, musiceren en toneelspelen, maar het fonds blijkt nog niet bij iedereen bekend te zijn. De sportfunctionarissen zoeken actief naar gezinnen die het fonds nodig hebben, zodat ook die kinderen lid kunnen worden. Veel signalen komen echter binnen bij docenten, intern begeleiders, penningmeesters, trainers en welzijnswerkers. Wij vragen u dan ook om te helpen deze gezinnen te vinden en hen te wijzen op het fonds.

 

Doelgroep

Het Jeugd sport- en cultuurfonds is bestemd voor kinderen van 0 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen zijn van een sportvereniging of cultuurinstelling. Gezinnen kunnen in aanmerking komen bij sprake van o.a. een bijstandsuitkering, een minimuminkomen of schuldhulpverlening. Andere financiële moeilijkheden kunnen mogelijk ook aanleiding zijn voor een aanvraag bij het fonds.

 

Informeren

Met bijgevoegd bericht voor in de nieuwsbrief kunt u uw leerlingen of leden en hun ouders wijzen op het fonds. De bijgevoegde banners kunnen gebruikt worden op uw website, maar ook bijvoorbeeld in aanmeldingsformulieren of herhalingsnota’s. Voor het nieuwe schooljaar kunt u zo helpen om de doelgroep te informeren.

 

Contact

Heeft u contact met een gezin dat mogelijk in aanmerking komt, dan kunt u of het gezin onderstaande contactgegevens gebruiken om de sportfunctionarissen te bereiken.

Stuur een e-mail naar sport@hoogeveen.nl met als onderwerp “jscf – naam gezin”. In de mail vermeldt u namen, adres, telefoonnummer van het gezin, met eventueel een korte toelichting. Bellen kan natuurlijk ook, naar 0528-291892.

 

 Hoofdsponsors

Website sponsor

Leden sponsorgroep

Leden sponsorgroep

Pupil van de week

Wedstrijdbal

Volg ons op Twitter