Welkom bij v.v. Noordscheschut

Datum: 19 Oktober 2018
Tijd: 19:30
Locatie: Kantine V.V.Noordscheschut

1. Opening
2. Mededelingen vanuit het bestuur
3. Ingekomen/uitgaande stukken
4. Verslag ledenvergadering d.d. 27 oktober 2017
5. Financieel jaaroverzicht penningmeester 2017-2018
6. Verslag kascommissie/ benoeming nieuw lid kascommissie

Pauze

7. Jaarverslag secretaris 2017-2018
8. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: geen
Aftredend en niet herkiesbaar: Henk Koster (Voorzitter) en Arend Slomp (Algemeen lid)
Tussentijds aftredend: Gerrit Kooistra (Penningmeester)
Wij willen per 19 oktober 2018 ons bestuur uit breiden met één lid. De nieuwe leden die wij voordragen zijn: Marco Schonewille (Voorzitter), Jeroen Meijers (Penningmeester), Bianca Bruins (Algemeen lid) en Rudie Prins (Algemeen lid)
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk melden tot uiterlijk 7 dagen voor de vergadering en voorzien van 10 verschillende namen en handtekeningen van leden bij de secretaris Brenda Stoefzand.
9. Rondvraag
10. Sluiting


Vorige pagina


Hoofdsponsors

Website sponsor

Leden sponsorgroep

Leden sponsorgroep

Pupil van de week

Wedstrijdbal

Volg ons op Twitter