Welkom bij v.v. Noordscheschut

Datum:             Vrijdag 16 november 2018
Aanvang:          20:00 uur
Plaats:             Kantine v.v. Noordscheschut


AGENDA
-Opening door de voorzitter
-Mededelingen vanuit het Bestuur
-Ingekomen stukken
-Verslag ledenvergadering d.d. 27 oktober 2017
-Financieel jaaroverzicht 2017-2018 / behandeling begroting 2018-2019
-Verslag van de kascommissie / benoeming nieuw lid kascommissie
-Vaststellen hoogte contributie

Pauze

-Jaaroverzicht seizoen 2017-2018
-Bestuursverkiezing:      Aftredend en herkiesbaar: dhr. P. Volbeda

Aftredend en niet-herkiesbaar: dhr. K. Benjamins, dhr. A. Koster en mevr. S. Koster

In de vacature van voorzitter K. Benjamins stelt het Bestuur voor: dhr. P. Volbeda.

In de vacature van A. Koster stelt het Bestuur voor: dhr. A. Scholing.

Het Bestuur is nog druk zoekende naar kandidaten die de openstaande functies van wedstrijdsecretaris en bestuurslid damesvoetbal willen gaan oppakken. Kandidaten kunnen zich melden bij het Bestuur.

Tot uiterlijk 1 dag voor aanvang van de vergadering kunnen (tegen)kandidaten worden

voorgedragen bij de secretaris, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden.

-Rondvraag
-Sluiting

 

De leden worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op de ledenvergadering.

 

Bestuur v.v. Noordscheschut


Vorige pagina


Hoofdsponsors

Website sponsor

Leden sponsorgroep

Leden sponsorgroep

Pupil van de week

Wedstrijdbal

Volg ons op Twitter