Welkom bij v.v. Noordscheschut

Datum:             Vrijdag 27 oktober 2017
Aanvang:         19:30 uur
Plaats:              Kantine v.v. Noordscheschut


AGENDA

 

- Opening door de voorzitter

- Mededelingen vanuit het Bestuur

- Ingekomen stukken

- Verslag ledenvergadering d.d. 28 oktober 2016

- Financieel jaaroverzicht 2016-2017

- Verslag van de kascommissie / benoeming nieuw lid kascommissie

- Pauze

- Jaaroverzicht seizoen 2016-2017

- Bestuursverkiezing:     
Aftredend en herkiesbaar: R.Lowijs en B.Stoefzand.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 7 dagen voor aanvang van de vergadering melden voorzien van 10 handtekeningen van leden.

- Rondvraag
- Sluiting

 

De leden worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op de ledenvergadering.

 

Bestuur Supportersvereniging v.v. Noordscheschut


Vorige pagina


Hoofdsponsors

Website sponsor

Leden sponsorgroep

Leden sponsorgroep

Pupil van de week

Wedstrijdbal

Volg ons op Twitter