• AGENDA BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 SEPTEMBER

  11 sep 2023
 • Uitnodiging voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de voetbal- en supportersvereniging v.v. Noordscheschut met als enige onderwerp:
  Het voornemen tot het renoveren van de kantine in 2024
   
  AGENDA:
  1. Opening voorzitter
  2. Mededelingen vanuit beide Besturen
  3. Ingekomen stukken
  4. Presentaties:
      a. Aanleiding tot het voornemen tot kantinerenovatie
      b. Voorgenomen ontwerp en toelichting
      c. Begroting
  5. Stellen van vragen over de presentaties
  6. (Hoofdelijke) stemming over het bestuursvoorstel: “Het voornemen tot kantinerenovatie”
  7. Rondvraag
  8. Sluiting
   
  Alle leden van beide verenigingen worden van harte uitgenodigd op vrijdag 15 september 2023 om 20.00 uur in de kantine.
  Bestuur voetbalvereniging Noordscheschut & Bestuur supportersvereniging Noordscheschut