• Belangrijke informatie omtrent aanmelden finaledag

  31 dec 2023
 • WE ZIJN ER WEER BIJ!!!!!!!
   
  Om ellenlange rijen voor het mooiste clubgebouw van Nederland te voorkomen, gaan we het op dezelfde manier doen als op de laatste finaledag:
   
  De aanmelding dient ALLEEN te geschieden via het volgende mailadres: suppverenigingvvnoordscheschut@gmail.com en kan tot uiterlijk woensdag 3 januari 2024 tot 17:00 uur onder vermelding van je naam en eventuele naam voor de 2e kaart (huisgenoot/ouder).
   
  Latere aanmeldingen worden niet meer in behandeling genomen! Volgorde van binnenkomst aanmelding is dit keer niet meer van belang. Bij het verdelen van de busplekken hanteren we de volgende rangorderegeling:
   
  De vrijwilligers hebben voorrang op de (overige) leden en de (overige) leden weer op niet-leden.
  Vrijwilligers kunnen max. 2 kaarten op naam krijgen (1 voor zichzelf en 1 voor een huisgenoot), jeugdleden t/m 12 jaar ook max. 2 kaarten (voor henzelf en 1 voor haar/zijn ouder die verplicht mee gaat),
  leden vanaf 13 jaar alleen een kaart voor hunzelf.
  Onder leden wordt verstaan zowel de leden van voetbal- als van de supportersvereniging, met als peildatum 1-1-2024.
   
  Uiterlijk donderdag 12:00 uur maken we bekend wie al een plek in één van de bussen heeft en hoeveel plekken er nog vrij zijn.
  De overgebleven plekken zullen middels loting worden verdeeld onder diegene die nog geen busplek hebben, afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal dit alleen een loting zijn onder één specifieke groep (te weten: vrijwilligers of leden of niet-leden).
  Mensen die uitgeloot worden komen op een wachtlijst, in volgorde van loting.
   
  We weten nu al dat het weer een flinke puzzel gaat worden. Maar duidelijker dan dit gaan/kunnen wij het niet maken!
   
  Fijne jaarwisseling toegewenst!
   
  Supportersvereniging Noordscheschut