• CONTRIBUTIETARIEVEN

  (Leeftijds)categorie

  Contributie per kwartaal

  Senioren (18 jaar e.o.)   

  € 52,50

  16 t.e.m. 17 jaar             

  € 37,50

  12 t.e.m. 15 jaar             

  € 34,50

  06 t.e.m. 11 jaar             

  € 32,50

  Steunend lid*

  € 21,00

   

  Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28-10-2022, ingaande per 1-1-2023.

  Bovenstaande tarieven zijn inclusief KNVB lidmaatschap, kledingbijdrage (niet zijnde de eenmalige) en accommodatievergoeding. (exclusief eventuele wasvergoedingen)

   *Een steunend lid is formeel lid van de vereniging en heeft dus ook stemrecht tijdens de ledenvergadering. Een steunend lid (alsmede zijn/ haar partner) heeft vrije toegang tot de thuiswedstrijden van het 1e elftal en ontvangt ook een presentatiegids.

  Automatische incasso

  De betaling van de contributie gaat per kwartaal, per half jaar of per jaar door middel van automatische incasso.

 • INNING CONTRIBUTIE ZAALVOETBAL

  Inning van contributie voor het zaalvoetbal word per zaalvoetbalteam door de coördinator van het zaalvoetbal geïnd namens de voerbalvereniging. Contributie per jaar per team is € 800,00. 

  Opgave en opzeggingen per mail doorgeven aan de coördinator: Bernard Nijmeijer. Zijn mailadres is: bnymeyer@hotmail.com .

 • CONTRIBUTIE 35+/45+

  Bij deelname hieraan ben je minimaal verplicht om steunend lid te zijn van onze vereniging. Indien je ook op zaterdag wedstrijden speelt hoeft je alleen maar de contributie voor de senioren te betalen.