• KANTINERENOVATIE ZOMER 2024

  19 sep 2023
 • In een bijzondere ALV afgelopen vrijdag is door de leden akkoord gegeven op de plannen van de Besturen van de voetbal- en supportersvereniging voor de renovatie van onze kantine.
   
  Waarom zijn deze plannen gemaakt/wat was de aanleiding?
   
  Kantine sterk verouderd / versleten / stuk
  • Vereniging wil verder verduurzamen (energiebesparing)
  • Geen moderne uitstraling meer
  • Vervangen van meubilair al langer op verlanglijst
  • Wens en enthousiasme vanuit beide besturen
   
  Wat hebben we tot nu toe gedaan?
   
  • Regelmatig overleg met afvaardiging van beide besturen gehad (Opstellen Programma van Eisen)
  • Bouwkundig adviseurs (‘kale’ Nick Koster en Roy ‘Cowboy’ Hooijer)
  • Gekeken naar technische oplossingen en opstellen (gedetailleerde) raming
  • Interieurdesign (Denice Prins)
  • Overleg gehad met leveranciers (zoeken naar specifieke oplossingen)
   
  Waar staan we nu?
   
  • Beide Besturen hebben akkoord gegeven op Ontwerp en Raming
  • Uniek samenwerkingsproject van beide Besturen
  • Uitgangspunt: “doe het nu in 1x goed”
  • Het word een uitdagend project (geld, tijd en middelen)
  • Realisatie gepland vanaf juni 2024 tot september 2024 (“voetballoze periode”)
  • Ontwerp en raming voorgelegd en besproken met de leden (goedkeuring van leden gekregen)
   
  Hoe nu verder?
   
  • Uitstralen van een gezamenlijk project
  • Bewust zijn dat dit een grote uitdaging is (geld, tijd en middelen)
  • Ons enthousiasme overbrengen naar leden, sponsoren
  • We blijven bij ons (beeld kwaliteits-)plan (ontwerp) = projectdoelstelling
  • Focus
   
  Vervolgstappen:
   
  • Formeren van diverse commissies
  • Financiëlecommissie
  • Beheerders van het bouwdepot (budget)
  • Subsidies/Fondsen aanvragen
  • Inkoopcommissie
  • “Make or Buy”
  • Offertes opvragen / uitbesteding • Vrijwilligerswerving
  • Sponsorwerving
  • Sponsorgroep
  • Huidige sponsors benaderen (financieel / materialen)
  • Acties houden
  • Publicaties in de media(doorlopend)
  • Realisatieteam
   
  Wie meldt zich aan?
   
  We hebben hiervoor natuurlijk veel vrijwilligers nodig om de vervolgstappen uit te voeren, denk je iets voor ons te kunnen betekenen of heb je tips etc. meld je aub aan via onze secretaris JW Haar (06 53155542)
  Natuurlijk zullen we iedereen regelmatig op de hoogte houden van al de vorderingen via publicaties in de media, maar zullen er ook moodboards en een thermometer met de financiële stand van zaken in de kantine worden geplaatst.
   
  Speciale dank aan Nick Koster, Roy Hooijer en Denice Prins voor het maken van interieur en bouwkundige ontwerpen die tot deze plannen hebben geleid.