• CLUBREGLEMENT

  Jaarlijkse verloting:

  Ieder jaar houdt de v.v. Noordscheschut na afloop van het hutspottoernooi in juni om ca. 17:00 uur haar jaarlijkse verloting. Hierbij heeft elk voetballend (jeugd)lid de verplichting om 1 lotenboekje (met 10 loten a € 1,00/lot) in zijn geheel te verkopen. De voetballende leden zullen de lotenboekjes via de leid(st)ers van de verschillende teams in april/mei ontvangen en dienen het ontvangen geld voor 1 juni in datzelfde jaar in te leveren bij hun leid(st)ers. De netto-opbrengsten van deze verloting is bestemd voor de clubkas. Het Bestuur is gerechtigheid om incidenteel hierin af te wijken qua aantal loten en de waarde van het lot in het geval van een bijzonder doel t.b.v. de vereniging. De uitslag van deze jaarlijkse verloting zal in ieder geval worden gepubliceerd op deze website en andere sociale media. 

  Veiligheid:

  • zet fietsen in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Regelmatig staan er fietsen direct voor de ingang van de kantine en voor het grote hek bij de ingang van het sportcomplex. Denk dan even aan het volgende: bij een eventuele calamiteit zijn dit onze vluchtwegen!
  • voetbaltassen horen in het tassenrek.
  • matig je snelheid in de nabijheid van de kantine.
  • auto's worden geparkeerd in de daarvoor bedoelde parkeervakken.

   Rookverbod:

  • Vanaf 1 juli 2008 zal ook hier een algeheel geldend rookverbod van kracht zijn.
  • van coaches, trainers, begeleiding en (wissel)spelers geldt tijdens de wedstrijden en trainingen een algeheel rookverbod binnen de omheining van het speelveld.

   Kunstgrasveld:

  • gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het kunstgras op. Zorg dus voor schone voetbalschoenen vóór je het veld op gaat, gebruik de roosters bij het kleine toegangshek.
  • betreed het veld alleen via het kleine toegangshek.
  • geen drank- en/of etenswaren op het veld (kauwgom!).
  • geen glaswerk op of rond het veld.
  • het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur.
  • het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, hun teamleider, hun trainer en natuurlijk de scheidsrechter. Alle publiek dient zich volstrekt achter de veldafscheiding op te houden. Ook het staan van het publiek tegen de binnenkant van de omheining is dus niet toegestaan.
  • gebruik het kunstgrasveld met respect zodat een ieder hier de komende jaren nog veel plezier aan kan gaan beleven!

   Trainingsveld / Wedstrijdvelden:

  • alle attributen (zoals jeugd- en oefendoelen) die gebruikt worden voor een wedstrijd of een training moeten na afloop van het veld worden gehaald en bij voorkeur neer te worden gezet op de verharding bij de kleedkamers of in de daarvoor bestemd opberglocaties rondom het kunstgrasveld.

   Kleedkamer:

  • voetbalschoenen buiten uitslaan en niet in de kleedkamer.
  • het team zorgt ervoor dat de kleedkamer na de wedstrijd of training veegschoon wordt achter gelaten.
  • in de kleedkamer blijft men van andermans spullen af.

   Materialen:

  • onze leden zijn zuinig op alle materialen die ze mogen gebruiken.
  • alle gebruikte materialen (ballen, pionnen etc.) worden na afloop van een wedstrijd of een training verzameld en gecontroleerd op volledige terugkomst om daarna in de daarvoor bestemde materiaalhokjes gezet te worden.

   Kantine:

  • er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen vanuit de kantine.
  • rommel die we maken ruimen we zelf op, d.w.z. glazen inleveren bij de bar, lege flessen in de krat zetten, afval in de vuilnisbakken, etc.
  • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine.

   Toeschouwers:

  • blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
  • discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.

  Protocol bij kampioenschappen:

  Bij een kampioenschap van een elftal geeft de voetbalvereniging aan de kampioenen: patat + snack + drinken. Indien het een jeugdelftal betreft: dan zal dit alcolholvrij drinken zijn!
  Hierbij is er een wetgeving van kracht waar wij als vereniging gewoon aan moeten voldoen.

  Transport met een kar door het dorp: Het Bestuur gaat niet de verantwoordelijkheid dragen voor teams die op een kar door het dorp willen en geeft hiervoor dan ook uitdrukkelijk GEEN toestemming. Ook hiervoor zijn wettelijke regels van kracht. Mocht een team toch met een kar op pad willen gaan, dan moet men er terdege rekening mee houden dat dit zonder toestemming gebeurt van het Bestuur en dat de bestuurder van het betreffende voertuig ZELF verantwoordelijk is.