• TOEGANGSPRIJZEN BIJ WEDSTRIJDEN 1E ELFTAL

  Categorie

  Toegangsprijs per persoon

  Bezoekers t.e.m. 15 jaar

  € 1,00

  Bezoekers 16 t.e.m. 64 jaar

  € 4,00

  Bezoekers 65 jaar e.o.

  € 2,00

  (Steunende) leden

  Vrij

  Het Bestuur is altijd gerechtigd om in voorkomende gevallen hiervan af te wijken.