• VERTROUWENSPERSOON

  Iedereen bij de v.v. Noordscheschut moet met plezier zijn sport kunnen bedrijven. Toch kunnen er zich ook bij onze vereniging ongewenste gebeurtenissen voordoen in de vorm van agressie, seksuele intimidatie, discriminatie, of pesterijen. Soms kan men deze misstanden bespreken met een trainer, leider of bestuurslid, soms echter blijkt dit toch te moeilijk. Het kan ook lastig zijn, als degene waarvan het gedrag als ongewenst wordt beschouwd, een ouder of leider is.


  In zulke gevallen is het goed, dat men terecht kan bij een persoon, die buiten de leiding staat en die een geheimhoudingsplicht heeft.


  Het bestuur vindt het belangrijk dat er binnen onze vereniging een persoon aanwezig is, waar (ouders van) de leden met bovenstaande vertrouwelijke problemen terecht kunnen en heeft daarom besloten tot de aanstelling van een vertrouwenspersoon.


  In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met:


  D.J. (Dick) ten Hoopen
  Hoofdstraat 151
  7921 AH Zuidwolde (Dr.)
  tel. 0528-373650
  E-mailadres: hoope113@planet.nl