• Procedure aanmelden nieuw lid

  Indien je lid wil worden van onze vereniging dan dien je onderstaande "inschrijfformulier nieuw lid" zo volledig mogelijk in te vullen.

  Door het versturen van dit digitaal inschrijfformulier bevestig je het onderstaande goed doorgelezen te hebben en dus akkoord te gaan met het volgende:

  1. Automatische incasso contributie: Ondergetekende (lid of ouder) verleent hierdoor tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van de vereniging om van zijn/haar bovengenoemde bankrekening (IBAN) per kwartaal af te schrijven. Geldende contributietarieven staan op de website van de vereniging.

  2. Eenmalige kledingbijdrage (kledingfonds): Bij de eerste contributie-inning zal eenmalig een bijdrage van € 50,00 extra van bovengenoemde bankrekening (IBAN) worden afgeschreven voor het kledingfonds van de vereniging. Vanuit het kledingfonds worden alle teams door de vereniging voorzien van wedstrijdkleding. Geldt alleen in geval van aanmelding als spelend lid. Alleen in het geval dat je opnieuw spelend lid wil worden van de vereniging binnen 1 jaar na beeindiging van je vorige (spelende) lidmaatschap hoef je niet opnieuw € 50 kledingbijdrage te betalen. 

  3. Privacyverklaring (AVG): De Privacyverklaring van onze vereniging is terug te vinden op de website van de vereniging. Ondertekening betekent automatisch akkoord met de door de vereniging opgestelde privacyvoorwaarden. Leden hebben op ieder moment het recht tot intrekking van deze toestemming, wat schriftelijk doorgegeven dient te worden bij de secretaris.

  4. Verplichte actieve bijdrage aan vrijwilligerstaken binnen de vereniging (geldt alleen voor voetballende leden of ouders van jeugdleden)Door lid te worden van onze vereniging gaat een nieuw voetballend lid (vanaf 16 jaar) of de ouder(s) van een jeugdlid ermee akkoord om tijdens zijn/haar lidmaatschap een actieve bijdrage te leveren aan het invullen van diverse taken binnen de vereniging. Welke taken en de wijze waarop zal in goed overleg gaan tussen het lid of de ouder(s) van het jeugdlid met een vertegenwoordiger van de vereniging. De lijst aan verschillende taken en vacatures zijn terug te vinden op deze website. De vereniging streeft naar een toekomstbestendige voetbalorganisatie met een betaalbare contributie en daarbij hoort onlosmakelijk dat er taken door leden of ouder(s) van jeugdleden ingevuld moeten worden. Een grote pool aan vrijwilligers betekent ook dat de tijdsbesteding hieraan voor een ieder zo beperkt mogelijk blijft. 

  5. Clubreglement: Ieder lid van onze vereniging houdt zich onvoorwaardelijk aan het clubreglement.  

  De punten 3, 4 en 5 staan nader toegelicht op deze website. 

 • Inschrijfformulier nieuw lid

  Voornaam *
  Tussenvoegsel
  Achternaam *
  Geslacht *
  Geboortedatum *
  Land *
  Nationaliteit *
  Straatnaam *
  Huisnummer *
  Nummertoevoeging
  Postcode *
  Plaats *
  Telefoonnummer
  Mobielnummer *
  Email *
  EmailHerhalen *
  Iban *
  Bic *
  Opmerkingen
  Captcha *
  Velden met een * zijn verplicht!